Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

Życie ma dokładnie taką wartość, jaką mu się przypisuje, sformułowanie z pewnością banalne. Dla mnie zrozumienie tego było tak nowe i zapierające dech w piersiach, że nie umiałem go urzeczywistnić.
— Ingmar Bergman "Laterna magica"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
6719 602f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
9539 8316
Reposted fromBabson Babson viawishyouwerehere wishyouwerehere
6440 2cf9 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viazajebela zajebela
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viathesmajl thesmajl
3189 3dd9 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viagreywolf greywolf
7230 0187 500
Reposted fromrudgierd rudgierd viagreywolf greywolf
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
6707 fa1d 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Stary Roku, dziękuję Ci za złych ludzi, bo to dzięki nim jestem dzisiaj silniejsza. Dziękuję Ci, za wszystkie kamienie, skały i głazy, które pojawiały się na mojej drodze, bo wiem, że są moją trampoliną w drodze na szczyt. Dziękuję Ci za gorycz porażki, dzięki niej dzisiaj sukces smakuje intensywniej. Dziękuję Ci, za obojętność, dzięki niej, wiem, kto zasługuje na moją obecność. Dziękuję Ci za błądzenie, bo dzięki temu, znalazłam nowe ścieżki. A teraz odejdź, z tym Twoim nonszalanckim uśmiechem i po raz ostatni wykrzycz, że wszystko ma swój czas.
— Natalia Belcik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
2128 07bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere

October 22 2019

0635 4243 500
To uczucie... (Rozczarowani)
Reposted fromjadex jadex viagreywolf greywolf
4573 3998 500
Reposted fromAvadacadavra Avadacadavra viagreywolf greywolf

October 20 2019

8073 7d53 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viagreywolf greywolf
2729 648f
Reposted fromMuppet Muppet viagreywolf greywolf
3007 285f
Reposted fromlove-autumn love-autumn viagreywolf greywolf
4908 ce92
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viagreywolf greywolf
9147 20dc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl