Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
4175 d7fc 500
6381 1dc7
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viaToshi Toshi
Mam 28 lat i ulubiona część mojego dnia to ten moment w którym kładę się do łóżka, przychodzi do mnie kot i razem zasypiamy. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaToshi Toshi
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
#Emily
Reposted frompffft pffft viadancingwithaghost dancingwithaghost
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viadancingwithaghost dancingwithaghost
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viadancingwithaghost dancingwithaghost
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski

October 10 2018

1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

1368 5d5c 500
Reposted fromslodziak slodziak viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl