Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
0663 cc0b 500
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisha Misha
7137 f12c 500
Reposted fromverronique verronique viaoutofmyhead outofmyhead
Uciekam przed sobą i przed samotnością
— Quebonafide - Paulo Coelho
Reposted fromSalute Salute viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
2763 0ee5
Reposted frombwana bwana viaoutofmyhead outofmyhead
3154 7df9 500
0210 a78a
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazabka zabka
Przyszła w ostatniej chwili, bodaj po drugim dzwonku. W jej zachowaniu jednak nie było nic z pośpiechu, który cechował innych przybyłych w tym samym czasie. Ci wpadali do środka jak burza, z rozwianym włosem, i gnali na oślep do szatni, zdejmując okrycia w biegu; ona zaś - w zgrabnym kożuszku, z barwną chustą na szyi i w botach na obcasie z cholewkami do kolan - weszła spokojnie, godnie, zgoła majestatycznie, a bilet wyjęła z torebki (tej samej, którą miała na wernisażu w Zachęcie) nie wcześniej niż dopiero w przejściu do foyer, gdzie stały bileterki. Robiła wrażenie osoby o niezachwianej pewności, że spektakl nie zacznie się bez niej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9651 9c2c
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
8685 edff 500
Reposted fromtichga tichga viaoutofmyhead outofmyhead
You just want attention 
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention 
I knew from the start
You're just making sure 
I'm never gettin' over you
— Charlie Puth "Attention"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
7031 5840
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutofmyhead outofmyhead
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
3223 8526
1299 6e14 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
1310 86d0 500
good morning, Prague
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl