Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

6315 2038
Reposted fromamatore amatore viaAinsworthCass AinsworthCass
0295 1d0d
Reposted fromnxkx nxkx vialaparisienne laparisienne
8179 fea2
New Girl s04e18
3677 b8b3
Reposted fromuoun uoun viaAinsworthCass AinsworthCass
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viaawaken awaken
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna vialaparisienne laparisienne
9677 08a8 500
7482 d55d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaAmericanlover Americanlover
Któregoś dnia pochyliłem się zbyt blisko, choć moja twarz nie dotknęła jeszcze jej twarzy, stało się ze mną to, co z igłą, gdy o milimetr przekroczy zakazaną strefę i dostanie się we władzę magnesu. Czy to wina magnesu, czy igły? W ten właśnie sposób poczułem jej usta pod moimi. Oczy miała jeszcze zamknięte, lecz jak ktoś, kto już nie śpi. Pocałowałem ją, zdumiony własną zuchwałością, gdy tymczasem w rzeczywistości to ona, gdy pochylałem się nad nią, przyciągnęła moją twarz. Obydwoma rękami uchwyciła się mojej szyi; nawet tonący nie uczyniłby tego z większą mocą. I nie wiedziałem, czy chce, bym ją uratował, czy też bym utonął z nią razem.
— "Opętanie", Raymond Radiguet
9838 0fae
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viaToshi Toshi
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viabe-awesome-today be-awesome-today
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viabe-awesome-today be-awesome-today
5862 5be1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl