Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

4367 4b26
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
9936 5f99

May 18 2017

5649 0a49 500
@carlossteinski
0549 1158 500

Somwere from the net

Reposted fromgoodgodpottergame goodgodpottergame viamefir mefir
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viaAinsworthCass AinsworthCass
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaAinsworthCass AinsworthCass
9261 b6ce 500
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaAinsworthCass AinsworthCass

"Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał."


Reposted fromlivhanna livhanna viaAinsworthCass AinsworthCass
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viazabka zabka
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
3208 b0e9 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl