Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viadobby dobby

Fire in the Sky

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
8386 97fa 500
Reposted fromclitoris clitoris viadobby dobby
Nadzieja miała smak młodego wina, uderzała do głowy i burzyła krew.
— Robert M. Wegner
Reposted fromselsey selsey viadobby dobby
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viadobby dobby
1096 5ff0 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadobby dobby
4739 75bc 500
4539 0a74
Reposted fromfantom fantom viadobby dobby
2767 5f5a 500

Alhambra, Granada, Spain

2864 5728

October 17 2017

6801 cfe0 500
Reposted fromvanille vanille viasweetchocolate sweetchocolate
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viaszyszka016 szyszka016
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viapomimoze pomimoze
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viapomimoze pomimoze
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viablackmoth7 blackmoth7
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie viapomimoze pomimoze
Reposted fromshakeme shakeme viasubman subman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl