Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

3029 50f4
Reposted byjointskurwysynkamyk95tutusfischikellapomsaSemperParatus
2977 cd95 500
Reposted bybudaskittylittercrispybones
2908 550d 500
1062 7960 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
6134 57d4
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
8764 1aa2 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viamywonderland mywonderland
"W pewnym wieku" spotykając ciekawego faceta zaczynasz się modlić w duchu "proszę, nie okaż się popaprańcem". Bo wygląda to zbyt obiecująco żeby mogło być prawdziwe. Ale w gruncie rzeczy lubisz ludzi, nawet popaprańcow, sama jesteś ciekawym przypadkiem, więc chociaż się nie boisz. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia viaoutofmyhead outofmyhead
7810 2c84 500
Reposted fromsaku saku viaoutofmyhead outofmyhead
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaoutofmyhead outofmyhead
2290 cb06 500

ann-fortunately:

they’re our future

Reposted fromniji-tan niji-tan viaoutofmyhead outofmyhead
A kiedy dzwonisz do mnie, no to proszę, nie pytaj mnie
Bo nie wiem gdzie, nie wiem kto, kurwa nie wiem nic
I czuję się, jak te manekiny za szkłem
Stoję za szybą i patrzę, jak mógłbym żyć
— Kartky
Reposted frommefir mefir
Jest we mnie tyle samo ukojenia co wkurwienia
— Kartky
Reposted frommefir mefir
To o czym marzę nie istnieje, albo jest zakazane
— Kartky
Reposted frommefir mefir
5580 1a58
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
Southern Oregon Coast
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl