Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

8193 9226 500
Reposted byToshinieobecnosc
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Czasami świat kończy się dla wszystkich. Czasami tylko dla niektórych.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie zasłużył na to, aby wiedzieć, że go kocham
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Ile osób spotyka się, nawet nie przypuszczając, że są dla siebie stworzone?
— Donato Carrisi - "Trybunał dusz"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
Ja wiem, że czasem lepiej zostać tak wewnątrz siebie, zamkniętym. Bo wystarczy jedno spojrzenie, żeby się rozkleić, wystarczy, że ktoś wyciągnie dłoń, by człowiek nagle poczuł, jaki jest kruchy, bezbronny, by wszystko się zawaliło jak piramida z zapałek.
— Delphine De Vigan - "No i Ja"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
6107 5b15
Reposted frommyname myname vialaparisienne laparisienne
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
4406 fb6a
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
5572 54c7 500
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline via100suns 100suns
Śmiech jest natychmiastowym lekarstwem na stres.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 20 2018

Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
2160 6ec0 500
Marek Koterski
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadymartini ladymartini
1010 6419
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl