Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

Reposted fromteijakool teijakool
3722 220a
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
0242 8f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
9432 77b6 500
Reposted fromadejsza adejsza viamental-cat mental-cat
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viamywonderland mywonderland
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek viamywonderland mywonderland
9597 a982
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3826 8bc6 500
Reposted frombugie bugie viaAmericanlover Americanlover
1554 bf5f 500
Reposted fromPoranny Poranny vialittlemouse littlemouse
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viapozakontrola pozakontrola
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viapozakontrola pozakontrola
Reposted fromFlau Flau vialittlemouse littlemouse

May 22 2017

Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
— Alexandr Solzhenitsyn (via nu-davaj)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
Poradzisz sobie ze wszystkim co Cię spotka. 
— :)
Reposted fromupinthesky upinthesky viaawaken awaken
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viaawaken awaken
Nie staraj się być dla kogoś ideałem. Jeśli ktoś Cię kocha i ceni, to taki dla niego będziesz. Idealny. Wszyscy inni, którzy Cię nie doceniają, znajdą najmniejszą rysę na Twojej szklanej powierzchni. Po co się dodatkowo zadręczać?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl