Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

your mind
Reposted fromincomperta incomperta viaumierajstad umierajstad
1619 707d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
Cierpienie to część życia. Wszystko w życiu jest z sobą splecione, nie możesz oddzielić tylko jednej rzeczy.
— Nora K. Jemisin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3190 649f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Trzeba patrzeć pod nogi. Człowiek potyka się o kretowiska, a nie o góry.
— Vincent V. Severski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Mogę szanować tych, których nie lubię, lub tych, którzy są mi obojętni. Ale kochać? (...) Miłość to trudna rzecz, nie można jej wywołać ani kontrolować, ani też zmusić, aby trwała.
— Antoni Kępiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3214 9ed6
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ludzie kłamią na potęgę, a najgorsze, że często okłamują samych siebie.
— Vincent V. Severski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Noce wywlekają ze mnie innego człowieka, każą myśleć, każą żałować, każą planować i zastanawiać się nad własną przyszłością. To wszystko jest chore. Ja w nocy i ja w dzień to dwie różne osoby.
— Jakub Małecki
Reposted fromMissMurder MissMurder viagdziejestola gdziejestola
Miłość łatwo rozpoznać po czynach, po tym jak druga osoba cię traktuje, w jaki sposób się do ciebie wyraża. Kiedy jesteś chory i ten drugi człowiek dba o ciebie, robi herbatę z cytryną, miodem i sokiem malinowym, przynosi chusteczki, przykrywa kocykiem, to jest to miłość troskliwa i opiekuńcza. Kiedy potrzebujesz się wyżalić, wygadać, to ten ktoś jest obok i pozwala ci się wypłakać na swoim ramieniu, wysłuchuje cię tyle, ile potrzeba, doradza w miarę swoich możliwości, jest dla ciebie, to jest to miłość przyjacielska. Jeśli twoja druga połówka jest gotowa oddać za ciebie życie, bo często to powtarza, chwyta cię mocniej za rękę, kiedy spacerujecie po mieście ciemną nocą, przytula bardziej, gdy wie, że się boisz, to jest to miłość bezpieczna. Istnieje wiele takich miłostek, można by wymieniać w nieskończoność, ale wiedz, że jeśli trafiłeś na człowieka, który obdarza cię każdym z takich uczuć, to znalazłeś prawdziwy skarb. Masz kogoś, dla kogo jesteś bardzo ważny. Nie wątp w to.
— "Każdy jest dla kogoś ważny" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
9329 62e1 600
Reposted fromfungi fungi viaToshi Toshi
3481 8cd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
... spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaolakocie olakocie

Dorosłość polega na zrozumieniu co jest naprawdę dla ciebie ważne. Dla ciebie. Najwyższy czas zacząć. Albo możesz dalej robić te same rzeczy oczekując, że tym razem przyniosą one całkiem inne rezultaty.  

— — Pokolenie Ikea.

W życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali?

Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viayouuung youuung
2894 b8d2
Reposted bydifferentblackheartgirlcodalejcarmen713
2892 58a0
Reposted byasylopathcynamonikardamon
2891 3999
Reposted byddragasylopath
2890 f2f0
Reposted byasylopathjustbraindump
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl