Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

1602 f9d1 600

- Be careful… with your life…

- Is it precious to you?

- Yes…It is precious to me.

Reposted fromwetryagain wetryagain viazupelnie zupelnie
8477 9a19
1823 a71c
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viazupelnie zupelnie
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viadawdler dawdler
0274 64a4
0278 911f
3157 4a8d
Reposted fromsherwood sherwood viamisiaq misiaq
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski – Samotność w Sieci
Reposted fromSkydelan Skydelan viathereover thereover
9141 59d7
Reposted fromCutegoblin Cutegoblin viathereover thereover
Jeśli coś Ci w życiu nie idzie i wpadasz pyskiem w błoto; to musisz być jak dzik: pchać to błoto ryjem do przodu.
— Mariusz Pudzianowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathereover thereover
Prawda jest taka, że siedzimy sobie tutaj, prawie wszyscy nieszczęśliwi z powodu braku miłości w naszych życiach... i to nic, że wśród właśnie tych osób tutaj zgromadzonych, każde z nas mogłoby znaleźć i z dziesięć miłości swojego życia... I tak byśmy to zjebali. A jak nie my, to oni. Bo prawda jest taka, że ludzie już nie potrafią kochać kogoś za to, jaki jest albo kochać po prostu. Nie potrafią docenić drugiego człowieka i jego obecności. Z początku wszystko jest ładne, słodkie i piękne, ale potem człowiek zaczyna sobie pozwalać na coraz to więcej. Zaczyna wymagać, zaczyna naciskać na kogoś, żeby jednak zmienić go, w takiego, jakim chciałby, żeby był, a nie, jaki jest. To jest przykre. To jest kurwa tak bardzo przykre, że aż szkoda słów. Wszyscy, każdy jeden i każda jedna, bez wyjątku - jesteśmy po prostu jacyś fabrycznie zjebani. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że człowiek zaczyna to dostrzegać i próbuje coś z tym zrobić w momencie, kiedy już straci to, co było dla niego najlepsze i najważniejsze.
8272 f146 600
Reposted fromPi69 Pi69 viathereover thereover
4669 ef1b
Reposted fromewakuacja ewakuacja viathereover thereover
1155 5bad
Reposted fromoutline outline viajestemnikim jestemnikim
7724 2c9b
Reposted fromzelka zelka viajestemnikim jestemnikim
9132 e215
Reposted fromQualinestii Qualinestii viazupelnie zupelnie
2944 22ca 600
Reposted frommagat magat viazupelnie zupelnie
5658 cdb6
Reposted fromsilentshout silentshout viazupelnie zupelnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl