Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

7956 5089
Reposted fromdontbemad dontbemad viapozakontrola pozakontrola
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromthebelljar thebelljar viakyte kyte
4773 f122 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
1203 6c64
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viacomiendolirica comiendolirica
5136 82df
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica
4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako via100suns 100suns
8190 c65a 500
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
5223 2c13
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viakyte kyte
Reposted fromFlau Flau viacomiendolirica comiendolirica
1492 c207 500
Reposted frommessclew messclew viacomiendolirica comiendolirica

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
2170 b942 500
Reposted fromjethra jethra viaAmericanlover Americanlover
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viatouchthesky touchthesky
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatouchthesky touchthesky
- I wiesz co w końcu zrobiłem z tymi smutnymi rzeczami? Powkładałem je do pudełek. Włożyłem te smutne rzeczy do pudełek w mojej głowie, pozamykałem je, pozaklejałem taśmą, upchnąłem w kącie i jeszcze przykryłem kocem. - Mózgową taśmą? - zasugerowałem ironicznie. - Tak, mózgową taśmą. I mózgowym kocem.Teraz już nie muszę patrzeć na te smutne rzeczy. Czasami chyba mógłbym otworzyć pudła, gbybym chciał, ale wolę trzymać je zaklejone. - Jak użyłeś mózgowej taśmy? - Musisz to sobie wyobrazić. Pomyśl, że wkładasz smutne rzeczy do pudełek i wyobraź sobie, że zaklejasz pudełka mózgową taśmą. I wyobraź sobie, że spychasz je w kąt mózgu, tam gdzie się o nie nie potkniesz, kiedy będziesz myślał o czymś innym, a potem zarzuć na nie koc.
— "Ukojenie" Maggie Stiefvater
Reposted frompomruki pomruki viacomiendolirica comiendolirica
1197 e6a0 500
5954 3d44
Reposted fromoutline outline viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl