Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
9835 a2c9 500
Reposted from777727772 777727772 viaMsChocolate MsChocolate
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMsChocolate MsChocolate
8553 3d56 500
Reposted fromsavatage savatage viachangecolour changecolour
1598 d6c2
Reposted fromfriends friends viaoutofmyhead outofmyhead
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead
7143 7784 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
7966 9474
Reposted frommyrla myrla viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viaAmericanlover Americanlover

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
7057 9b21 500
1587 1a57 500
Reposted fromhagis hagis viadamagedsoul damagedsoul

March 20 2018

A wave viewed from underwater.

7709 c018
Reposted fromteijakool teijakool viamefir mefir
3560 9e69
Reposted fromskydiverka skydiverka viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl