Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

4216 6ce8
Reposted frompesy pesy viastoprocentserca stoprocentserca
5876 a273 500
me.
Reposted fromrol rol
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
2524 c2da
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapodkrawatem podkrawatem
jeśli na jakąś przyjemność potrzebujesz aprobaty innych, to rzeczywiście jest mi cię żal.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy (tak bardzo prawdziwe w świecie, w którym każdą najmniejszą przyjemność, każde zainteresowanie musicie od razu upamiętnić na fejsie lub instagramie w oczekiwaniu na lajki i komentarze, w poszukiwaniu bezsensownej aprobaty i oklasków)
Reposted fromvaka vaka viadreamsneverdie dreamsneverdie
9046 0f37
Reposted fromLotte Lotte viacomiendolirica comiendolirica
7980 4b8c
3714 9d89 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
1650 ca72 500
english badass
Reposted fromaliska aliska viavouslelune vouslelune
9867 4748 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viate-quiero te-quiero

Doszło do nieporozumienia. Wyjaśnijmy je.

Czytanie książek, dyskutowanie, budowanie relacji z innymi, wymyślanie rozwiązań i zmienianie rzeczywistości to miały być główne zajęcia życia.

Korpo, McDonald's i Jednoosobowa Działalność Gospodarcza to miało być coś na kształt hobby. Tak, by nie odlecieć.

Powtarzamy: Doszło do nieporozumienia.

— Posthumanizm. Ludzie to fikcja, 17.05.16
Reposted from1923 1923 viate-quiero te-quiero
2270 3e2b 500
Reposted fromrol rol
Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił wszystko o czym marzył- bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia.
— Jim Carrey
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl