Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

Jednym z największych lęków na świecie jest lęk przed opinią innych. Dopiero w momencie, w którym nie odczuwasz strachu przed tłumem, przestajesz być owcą — stajesz się lwem. Wówczas w twym sercu rodzi się potężny ryk, to zew wolności.
— Osho
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
0316 cdc8
Reposted fromdelain delain viazupelnie zupelnie
4293 c3d9
0829 1283
Reposted fromnyaako nyaako viathereover thereover
3286 e0b6 600
Reposted fromoll oll via100suns 100suns
1023 d7fe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3307 6e46 600
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viagdziejestola gdziejestola
0826 d3fd 600
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viagdziejestola gdziejestola
2784 205d 600
prawdopodobnie najlepszy brief w historii świata
Reposted fromdzony dzony viagdziejestola gdziejestola
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnivea nivea viastoprocentserca stoprocentserca
6264 8dd6
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viastoprocentserca stoprocentserca
2437 19e3
Reposted fromkoskoss koskoss viastoprocentserca stoprocentserca
8977 cfa2 600
Reposted fromowca owca viastoprocentserca stoprocentserca
9167 0c4a
Reposted fromlovemystery lovemystery viazupelnie zupelnie
1764 21ac
Reposted fromunexplainable unexplainable viazupelnie zupelnie
4510 96e3
Emreg | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viazupelnie zupelnie
1782 8caf 600
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazupelnie zupelnie
4112 9799
Reposted fromlove-autumn love-autumn viazupelnie zupelnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl